Kopenhagen no Aeroporto Internacional de Guarulhos – GRU Airport, loja de chocolates localizada no Terminal 3, Piso Mezanino.